Kjøp av brukte varer for videresalg

Salg - generelt

Salg - samleobjekter

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3200 Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning av samleobjekter som definert i fmva. § 1-3-3 er unntatt avgiftsplikt, se mval. § 3-18

Stikkord: brukte, frankerte postkort, filatelist, frimerker, mynter, samlegjenstander, samlemynter, samlerobjekter, sedler, omsetning, hvit