PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Hva er byggelån?

  Byggelånsrenter

  Et byggelån er et midlertidig lån som dekker de løpende kostnadene etterhvert som byggearbeidet skrider frem for bygg og anlegg. Utbetalingen følger fremdriften på bygget. Låntaker betaler renter av det som er brukt av lånet. Byggelån har høyere rente enn vanlig lån. Renten betales av det beløpet som til enhver tid er trukket opp på rammen.

  Etter at byggeperioden er over gjøres byggelånet om til et vanlig langsiktig lån. Dersom det foreligger tilsagn om å konvertere byggelånet til et langsiktig lån, eller det er sannsynlig at byggelånet skal gjøres om til et langsiktig lån, er det god regnskapsskikk å klassfisere byggelånet som langisktig gjeld, jf. NRS 8.6.1.2.

  Se relaterte temaer:

  • Oppføring av bygg
  • Bygningsmessige anlegg
  • Anleggskontrakter

  Stikkord:

  • byggelån,
  Hva er byggelån?
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan