PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Ved egenutvikling av driftsmiddel

  Byggelånsrenter

  • D1100 Bygninger
  • D8150 Rentekostnad banklån
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Regnskap

  Byggelånsrenter ved oppføring av bygg som skal benyttes som driftsmiddel kan i henhold til hovedregelen om anskaffelseskost i rskl § 5-4 enten balanseføres eller kostnadsføres, ref rskl § 5-4 tredje ledd.

  Merverdiavgift

  Finansieringstjenester er unntatt fra loven jf merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav b. Unntaket gjelder ytelse og formidling av kreditt samt sikkerhetsstillelse i denne forbindelse. Se mer i MVA-håndboken.

  Skatt

  Jf Skatte-ABC kan utbygger ha to alternativer ved føring av byggelånsrenter:

  • Alternativ 1, er å føre rentene løpende til fradrag, og
  • alternativ 2, føre de inn som en del av inngangsverdien på bygget.

  Dette gjelder også for egentilvirkning av andre driftsmidler jf sktl § 6-40 åttende ledd.

  Stikkord:

  • aktivering av renter,
  • fjernsyn,
  • kmva,
  • driftsmidler,
  • driftsløsøre,
  Ved egenutvikling av driftsmiddel
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan