PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av utstyr og inventar til bygningsmessige anlegg

  Bygningsmessige anlegg

  • D1250 Inventar
  • D6540 Inventar
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
  Satser
  Aktivering

  Regnskapsmessig skal man i teorien aktivere alle innkjøp som har en levetid lenger enn et år og avskrive det over levetiden. Små foretak kan imidlertid velge å legge de skattemessige kriteriene til grunn, sktl. § 14-40, og kostnadsføre varige driftsmidler dersom inngangsverdien er under kr 15 000 eller med en levetid på under 3 år. Det er generell praksis å legge de skattemessige vurderingskriteriene til grunn for aktivering eller kostnadsføring.

  Ved vurdering av anskaffelsens beløp i forhold til grensen på kr 15 000, skal alle kjøp som kan relateres til investeringen tas med. Dvs. at ved kjøp av flere produkter samtidig og/eller tilhørende tjenester, skal kostnadene ses under ett, selv om de kanskje ikke kommer på samme faktura.

  Varige driftsmidler skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Lineær avskrivning basert på estimert levetid for driftsmidlet er mest benyttet, men skattemessige saldoavskrivninger, kan benyttes hvis avskrivningsmetoden gir en fornuftig periodisering. Se NRS 8.4.3.2.1.

  Satser

  Aktivering

  Definisjon

  Bygningsmessige anlegg kan være:

  • anleggsbrakker
  • arbeidsbrakker
  • boligbrakker
  • skiftebrakker
  • brakkerigger
  • vaskebrakker
  • flyttbare brakker
  • haller (f.eks. plasthaller)
  • kaianlegg mv.

  Flyttbare bygningsmessige anlegg anses som varer, mens ikke-flyttbare bygningsmessige anlegg anses som fast eiendom.

  Merverdiavgift

  Det foreligger rett til fradrag av mva ved kjøp av utstyr og inventar i forbindelse med bygningsmessige anlegg i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  Unntak

  Det foreligger ikke rett til fradrag for kjøp av løsøre og utstyr ved oppføring, vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov. Det er likevel fradragsrett for inngående merverdiavgift på oppføring og vedlikehold av bedriftskantiner, herunder løst inventar til bedriftskantiner, se mval. § 8-3 (1) g.

  Kommentar

  Konteringen avhenger av om innkjøpet er en driftskostnad, vedlikeholdskostnad eller en påkostning og om utstyret/inventaret skal aktiveres eller ikke.

  Stikkord:

  • aircondition,
  • anleggsbrakker,
  • bolig,
  • boligbrakke,
  • bygningsmessige,
  • dekketøy,
  • elektiske installasjoner,
  • fjernsynsapparat,
  • flyttbare,
  • fryser,
  • hvitevarer,
  • kjøkkenredskap,
  • kjøkkenutstyr,
  • kjøleskap,
  • komfyr,
  • mikrobølgeovn,
  • musikkanlegg,
  • møbler,
  • oppvaskmaskin,
  • radio,
  • renseanlegg,
  • servise,
  • stekeovn,
  • stereoanlegg,
  • stoler,
  • tv,
  • vaskemaskin,
  • arbeidsbrakke,
  • innstallasjoner,
  • instalasjoner,
  • kvit,
  • fjernsyn,
  • erverv,
  • innventar,
  Kjøp av utstyr og inventar til bygningsmessige anlegg
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan