PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Definisjon og formål

  Dagbot

  Dagmulkt (juridisk) er et bestemt kronebeløp som en leverandør må betale for hver dag ytelsen er levert for sent. Også ordene dagbot og døgnmulkt blir brukt i dagligspråket.

  En dagmulkt har tre formål:

  • Å gi en viss skadeserstatning for de økonomiske konsekvenser som forsinkelsen har ført til.
  • Å virke preventivt for å få leverandøren til å levere i tide.
  • Å begrense leverandørens erstatningsansvar.

  Dagmulkt og dens beløpsstørrelse («dagmulktsatsen») må være avtalt mellom partene, utenom i visse forbrukersaker, så som etter bustadoppføringslova. Et vilkår for dagmulkt er også at det er fastlagt et bestemt tidspunkt for når leveransen skal bli foretatt.

  Stikkord:

  • dagmulkt,
  • konvensjonalbot,
  Definisjon og formål
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan