PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Bokføring

  Databriller

  Skattefri dekning av databriller for ansatte bokføres som vist under Lønn.

  Dersom arbeidsgiver dekker kostnader til innfatning ut over det beløp som er satt som rimelig, vil det overskytende beløpet være skattepliktig for den ansatte og trekkpliktig, arbeidsgiveravgiftspliktig og innrapporteringspliktig for arbeidsgiver. Skattepliktig dekning kan bokføres til debet på konto 5280 Annen fordel i arbeidsforhold og kredit konto 5290 Motkonto for gruppe 52.

  Stikkord:

  • terminalbriller,
  Bokføring
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan