PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Leie av datautstyr og kontormaskiner

  Datautstyr og kontormaskiner

  • D6420 Leie datasystemer
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25%

  Satser

  Aktivering

  Merverdiavgift

  Det foreligger rett til fradrag i mva for leie av datautstyr til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  Bokføring

  Alternativ konto som kan benyttes er konto 6430 Leie andre kontormaskiner.

  Stikkord:

  • anskaffelse pc,
  • CAD,
  • DAK,
  • datakostnader,
  • datamaskiner,
  • dataserver,
  • datautgifter,
  • datautstyr,
  • EDB-hardware,
  • frankeringsmaskin,
  • kassaapparat,
  • kjøp av pc,
  • kontormaskiner,
  • kopieringsmaskin,
  • kopimaskin,
  • laptop,
  • leasing,
  • leie kassesystem,
  • makuleringsmaskiner,
  • multifunksjonsskriver,
  • nettbrett,
  • pc,
  • printer,
  • router,
  • ruter,
  • server,
  • serverleie,
  • serviceavtale,
  • servicekontrakt,
  • tablet,
  • kasseapparat,
  • Kostand,
  • ks,
  • kjøp,
  • kostnad,
  • kassesystem,
  Leie av datautstyr og kontormaskiner
  415 1379 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan