PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - nye og brukte

  Datautstyr og kontormaskiner

  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Salg av nytt og brukt datautstyr er avgiftspliktig omsetning med høy sats, se mval. § 3-1.

  Unntak

  Salg av brukt datautstyr kan selges avgiftsfritt dersom varen har vært eid til formål som ikke har gitt rett til fradrag. Det er derfor ikke avgjørende om det faktisk er foretatt fradrag for inngående avgift (U 2/76 av 26. juli 1976 nr. 1). Det er derimot formålet eller varens bruk på salgstidspunktet som er avgjørende for om salget skal omfattes av unntaket.

  Bokføring

  Ved salg av datautstyr som er brukt i merverdiavgiftspliktig virksomhet kan konto 3881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, benyttes.

  Stikkord:

  • anskaffelse pc,
  • CAD,
  • DAK,
  • datamaskiner,
  • datautstyr,
  • EDB-hardware,
  • frankeringsmaskiner,
  • hardware,
  • ipad,
  • kassaapparat,
  • kjøp av pc,
  • kontormaskiner,
  • kopieringsmaskiner,
  • laptop,
  • makuleringsmaskiner,
  • nettbrett,
  • pc,
  • plugin,
  • reservedeler,
  • salg brukt datatutstyr,
  • salg brukte anleggsmidler,
  • tablet,
  • nye,
  • kasseapparat,
  • anleggsmiddler,
  • plug-in,
  • salg,
  • anleggsmidler,
  • kjøp,
  Salg - nye og brukte
  415 1379 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan