PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg til arbeidstaker

  Datautstyr og kontormaskiner

  • K3881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg
  • MVA3 - Utgående mva, 25%
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Datautstyr og mobiltelefon brukt i arbeidsforhold som selges til arbeidstaker til redusert pris utgjør en privat fordel for arbeidstaker, se sktl. § 5-10. Fordelen utgjør differansen mellom normal omsetningsverdi og det vederlaget den ansatte har betalt for datautstyret/mobiltelefonen. I tilfeller hvor markedsprisen ikke er observerbar kan man legge takseringsreglene § 1-2-16 til grunn. Se også «Lønns-ABC 2014 -> Fordel ved erverv av mobiltelefon». Skattefritaket ved hjemme-PC-ordningen etter FSFIN § 5-15-4 (4) gjelder ikke ved overføring av eiendomsretten.

  A-meldingen

  Fordelen ved kjøp av datautstyr og mobiltelefon til redusert pris skal innrapporteres som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Salg av brukt datautstyr er avgiftspliktig omsetning med høy sats, se mval. § 3-1.

  Gavesalg

  Datautstyr som selges til arbeidstaker til redusert pris (pris lavere enn alminnelig markedspris) eller datautstyr som gis bort legges normal omsetningsverdi til grunn for beregning av utgående avgift, se mval. § 3-23 (1) d, mval. § 4-9 (1) og mval. § 4-4 (1).

  Unntak

  Salg av brukt datautstyr kan selges avgiftsfritt dersom varen har vært eid til formål som ikke har gitt rett til fradrag. Det er derfor ikke avgjørende om det faktisk er foretatt fradrag for inngående avgift (U 2/76 av 26. juli 1976 nr. 1). Det er derimot formålet eller varens bruk på salgstidspunktet som er avgjørende for om salget skal omfattes av unntaket.

  Stikkord:

  • ansatt,
  • anskaffelse pc,
  • arbeidsgiver,
  • data,
  • datamaskin,
  • datautstyr,
  • EDB-hardware,
  • ipad,
  • kjøp,
  • kjøp av pc,
  • kontormaskiner,
  • laptop,
  • mobil,
  • mobiltelefon,
  • pc,
  • plugin,
  • salg brukte anleggsmidler,
  • telefon,
  • arbeidstaker,
  • tablet,
  • arbeidstager,
  • tlf,
  • anleggsmiddler,
  • nettbrett,
  • plug-in,
  • salg,
  • anleggsmidler,
  Salg til arbeidstaker
  300 1193 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan