PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av datautstyr til bruk i virksomheten

  Datautstyr til bruk i virksomheten

  • D6551 Datautstyr
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
  Satser
  Aktivering

  Regnskapsmessig skal man i teorien aktivere alle innkjøp som har en levetid lenger enn et år og avskrive det over levetiden. Små foretak kan imidlertid velge å legge de skattemessige kriteriene til grunn, sktl. § 14-40, og kostnadsføre varige driftsmidler dersom inngangsverdien er under kr 15 000 eller med en levetid på under 3 år. Det er generell praksis å legge de skattemessige vurderingskriteriene til grunn for aktivering eller kostnadsføring.

  Ved vurdering av anskaffelsens beløp i forhold til grensen på kr 15 000, skal alle kjøp som kan relateres til investeringen tas med. Dvs. at ved kjøp av flere produkter samtidig og/eller tilhørende tjenester, skal kostnadene ses under ett, selv om de kanskje ikke kommer på samme faktura.

  Varige driftsmidler skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Lineær avskrivning basert på estimert levetid for driftsmidlet er mest benyttet, men skattemessige saldoavskrivninger, kan benyttes hvis avskrivningsmetoden gir en fornuftig periodisering. Se NRS 8.4.3.2.1.

  Satser

  Aktivering

  Merverdiavgift

  Det foreligger rett til fradrag i mva for kjøp av datautstyr til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  Bokføring

  Hvis innkjøpene ikke går inn under reglene for aktivering og skal kostnadsføres direkte, kan konto 6540 Inventer og konto 6551 Datautstyr benyttes.

  Stikkord:

  • avskrivning kontormaskiner,
  • cad,
  • dak,
  • datakostnader,
  • datamaskiner,
  • dataserver,
  • datautgifter,
  • datautstyr,
  • dataveske,
  • edb-hardware,
  • etikettmaskin,
  • etikettprinter,
  • flash drive,
  • frankeringsmaskin,
  • harddisk,
  • hardware,
  • hdmi-kabel,
  • ipad,
  • kamera,
  • kassaapparat,
  • kjøp datatutstyr,
  • kontormaskin,
  • kopieringsmaskin,
  • kopimaskin,
  • laptop,
  • makulator,
  • makuleringsmaskiner,
  • mikrofon,
  • minnebrikke,
  • minnekort,
  • minnepenn,
  • minnepinne,
  • multifunksjonsskriver,
  • multiskriver,
  • netbook,
  • pc,
  • pc-bag,
  • pc-veske,
  • plugin,
  • printer,
  • projektor,
  • regnemaskin,
  • reservedeler,
  • router,
  • ruter,
  • scanner,
  • server,
  • serverutstyr,
  • skanner,
  • skrivemaskin,
  • telefonsentral,
  • trådløst nettverk,
  • usb,
  • avskriving,
  • tablet,
  • nettbrett,
  • kasseapparat,
  • erverv,
  • kommandittselskap,
  • plug-in,
  • prosjektor,
  • skanne,
  • scanne,
  • tlf,
  • fjernsyn,
  Kjøp av datautstyr til bruk i virksomheten
  447 1423 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan