PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Diett langtransport

  Diett

  • D7150 Diettkostnad, oppgavepliktig
  • LønnKun opplysningsplikt
  Satser
  Kost ved kjøring i utlandet - langtransportsjåfører
  2015/2016
  Godtgjørelse til kost for langtransportsjåfører for kjøring i utlandet kan utbetales skattefritt inntil følgende sats. Satsen inkluderer småutgifter. Se takseringsreglene § 1-2-5. kr 300 per døgn

  Temaet Diett langtransport tar for seg reglene rundt diettsatser for langtransportsjåfører.

  Lønn

  Langtransportsjåfører har mobilt arbeidssted. De anses å være på arbeidsplassen når de er på kjøreoppdrag og er ikke på yrkesreise under kjøringen.

  Turer som varer ett døgn eller mer

  Langtransportsjåfører og deres hjelpemannskap får fradrag for faktiske merkostnader for kost hvis:

  • fravær fra hjemmet i minimum ett døgns varighet
  • leverer dokumentasjon for de faktiske merkostnadene til kost

  Ved dokumentasjon for en sammenhengende periode på to måneder, kan en gjennomsnittskostnad beregnes og brukes for resten av året dersom forholdene ellers er tilsvarende. Dersom dokumentasjon på faktiske kostutgifter mangler og vilkårene ellers gir den ansatte rett til fradrag, gis normalt fradrag etter Skattedirektoratets forskuddssats for pensjonat ved innenlandsreiser. Hvis en ansatt har fått utbetalt kostgodtgjørelse på en tur som har vart lengre enn ett døgn og senere leverer dokumentasjon for de faktiske kostnadene, kan det gjøres en avregning mot disse.

  For kjøring i utlandet kan det utbetales diettgodtgjørelse etter sats fastsatt i takseringsreglene § 1-2-5. For innrapportering se boks for A-meldingen.

  Turer som varer mindre enn ett døgn

  For turer der skattyter er mindre enn 12 timer hjemmefra, anses det ikke å påløpe merkostnader.

  Kostgodtgjørelse kan ikke utbetales med statens satser for reiser uten overnatting siden en langtransportsjåfør ikke er på yrkesreise under kjøring. Ved et fravær på over 12 timer kan det gis et fradrag etter sats fastsatt i takseringsreglene § 1-3-6 dersom skattyter faktisk kjøper mat. For lønnstagere inngår fradraget i minstefradraget.

  Se «Skatte-ABC 2016/17 -> Merkostnader - kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting» pkt. 2.

  Losji

  For å få fradrag for losjikostnader må den ansatte dokumentere de faktiske kostnadene.

  Er arbeidsgivers bil innredet for overnatting, er en eventuell godtgjørelse skattepliktig i sin helhet. En godtgjørelse kan allikevel avregnes mot dokumenterte kostnader for losji. Dersom arbeidsgivers bil ikke er innredet for overnatting, gjelder vanlige regler for dekning av dokumenterte losjikostnader og ulegitimert nattillegg.

  A-meldingen

  Ved utbetaling etter Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på pensjonat skal dette innrapporteres på «A-meldingen -> Reise kost med overnatting på pensjonat».

  Trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting i utlandet skal innrapporteres på «A-meldingen -> Reise kost med overnatting til langtransportsjåfør for kjøring i utlandet».

  Stikkord:

  • beregning,
  • bespisning,
  • diett,
  • diett langtransport,
  • diett langtransportsjåfør,
  • diett sjåfør,
  • diett utland,
  • diettgodtgjørelse,
  • diettgodtgjørelse langtransport,
  • forretningsreise,
  • kost og losji,
  • kundereise,
  • langtransport,
  • personling næringsdrivende,
  • reise,
  • reiseoppgjør,
  • tjenestereiser,
  • trailersjåfør,
  • kostgodtgjørelse,
  • lastebil,
  • kost,
  • sport,
  Diett langtransport
  312 1227 90 75 717

  Kontering

  Satser

  Kontoplan