PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kompensasjon og kompensasjonstillegg utland

  Diett

  • D5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Kompensasjonstillegg - tjenestereise utland
  2017 2016
  Pr. døgn ut over 12 timer*

  kr 491

  kr 478

  * For reiser som varer mer enn ett døgn regnes kompensasjonstillegget fra og med den 12. timen. For reiser som varer under ett døgn regnes tillegget ut over 12 timer.

  For reiser som dekkes etter «Særavtale for reiser utenlands (2016-2017)», kan det utbetales kompensasjon for reisetid etter § 11 Reisetid eller kompensasjonstillegg etter § 12 Kompensasjonstillegg.

  Kompensasjon for reisetid

  Det kan gis kompensasjon for reisetid utenom ordinær arbeidstid og på frilørdag, frisøndag og helligdager. Reisetid er den tid som medgår på reisen mellom arbeidssted/bosted og oppdragssted, inkludert nødvendig ventetid underveis. Dersom reisen omfatter flere oppdragssteder, regnes tid for reiser mellom oppdragsstedene som reisetid. Tid som tilbringes på hotell og lignende, beregnes ikke som reisetid.

  Kompensasjonen er på 30 minutter pr. reisetime og skal ikke være begrensende i forhold til andre ordninger. Den enkelte virksomhet kan i tillegg gi kompensasjon for reisetid utover 30 minutter pr. reisetime begrenset oppad til time for time. Det gis ikke kompensasjon for reisetid utover 30 minutter pr. reisetime i forbindelse med kurs, seminarer, utstillinger, messer m.v. som ikke er en del av det ordinære arbeidet.

  Hvis den reisende ikke har mulighet til å ta ut kompensasjonen i fritid, utbetales timelønn beregnet ut i fra 37,5 timers satsen. Kompensasjonen behandles som vanlig skatte- og arbeidsgiveravgiftspliktig lønn.

  Bestemmelsen i særavtalens § 11 omfatter ikke arbeidstaker i ledende stilling eller i særlig uavhengig stilling eller som har særskilt kompensasjon for reisetid. Det fastsettes ved lokale særavtaler hvilke arbeidstakere dette gjelder.

  Kompensasjonstillegg

  Det kan også gis et kompensasjonstillegg, se «Satser -> Kompensasjonstillegg - tjenestereise utland» for gjeldene satser. Kompensasjonstillegget er skatte- og arbeidsgiveravgiftspliktig og gir rett til feriepenger. Tillegget er ikke pensjonsgivende. Se PM-2009-13.

  Kompensasjonstillegget beregnes for hele reisen fra avreise arbeidssted/bosted til retur arbeidssted/bosted. Når reisen forlenges av personlige forhold, bortfaller tillegget for denne delen av reisen. Blir reisen avbrutt på grunn av tjenestlige oppdrag i Norge, starter/slutter utenlandsreisen ved første/siste overnatting i Norge.

  A-meldingen

  • Utbetalt kompensasjon og kompensasjonstillegg skal innrapporteres på «A-meldingen -> Lønn, honorarer mv. - annet».

  Stikkord:

  • kostgodtgjørelse,
  • diett,
  • kost,
  Kompensasjon og kompensasjonstillegg utland
  300 1193 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan