PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av tjenester

  Diverse tjenester

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - Utgående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Det skal beregnes utgående mva med alminnelig sats for salg av tjenester innenfor mva-området, se mval. § 3-1.

  Eksempler på tjenester (listen er ikke uttømmende)

  • Administrasjonstjenester
  • Aktuartjenester
  • Alarmtjenester
  • Arkitekttjenester
  • Asfalteringstjenester
  • Auksjonstjenester (ikke avgift ved tvangsauksjon)
  • Bedriftsrådgivningstjenester
  • Bergingstjeneste for biler
  • Bokføringstjenester
  • Brukerstøttetjenester
  • Corporate finance tjenester ifm. utarbeidelse av prospekt, verdifastsettelse, og lignende er avgiftspliktig (et oppdrag som kun innebærer ytelse av en finansiell tjeneste er unntatt)
  • Datatjenester
  • Depottjenester
  • Dykketjenester
  • Dyreoppdrett
  • Eiendomsmeglingstjenester (for norsk oppdragsgiver)
  • Entreprenørtjenester, byggeledelse og byggetekniske tjenester
  • Filmproduksjon
  • Forretningsførertjenester
  • Forvaltningstjenester
  • Fototjenester
  • Håndverkertjenester
  • Industridesign
  • Informasjonstjenester
  • Infrastrukturtjenester
  • Ingeniørtjenester
  • Inkassotjenester
  • Innredningsarbeider
  • Kart- og oppmålingsarbeid
  • Kontoførertjenester
  • Konsulenttjenester
  • Kopieringstjenester
  • Lønnstjenester
  • Management tjenester
  • Materiellprøvekontrolltjenester (fra institutt vedr. varer)
  • Opplysningstjenester
  • Oppbevaringstjenester
  • Oversettelsestjenester (kommersielle tekster)
  • Postordresalg
  • Prosjektledelse
  • Regnskapsførertjenester
  • Revisortjenester
  • Ruteopplysningstjenester
  • Rørleggertjenester
  • Rådgivningstjenester
  • Sertifiseringstjenester
  • Skipsmeglertjenester
  • Snekkerarbeid
  • Snøbrøyting (ikke offentlig vei)
  • Statistikktjenester
  • Suksesshonorar
  • Takseringstjenester
  • Teletjenester
  • Tolketjenester
  • Trykketjenester
  • Vaktmestertjenester
  • Vakttjenester og vektertjenester
  • Vareopptelling
  • Vedlikeholdstjenester
  • Verditransport og pengetransport
  • Verkstedtjenester
  • Veterinærtjenester
  • Videoutleie

  Skatt

  I noen tilfeller kan det være vanskelig å vite om du har solgt en tjeneste eller utført arbeid. Klassifiseringen har blant annet betydning for om virksomheten som har kjøpt arbeidet / tjenesten skal foreta forskuddstrekk, innrapportere på a-meldingen og betale arbeidsgiveravgift. Les mer om grensedragningen mellom arbeidsinntekt og virksomhetsinntekt her: «Grensen mellom arbeid og virksomhet».

  Stikkord:

  • abonnement,
  • administrativ bistand,
  • administrativ rådgivning,
  • adresselister,
  • arkitekthonorar,
  • arkitektkontor,
  • auksjoner,
  • auksjonssalær,
  • Avfallsbehandlingstjenester,
  • bedriftsrådgiver,
  • bedriftsrådgivning,
  • besiktigelseshonorar,
  • bilberging,
  • biloppretting,
  • butikkontroll,
  • by- og regionplanlegging,
  • byggekontroll,
  • byggetjenester,
  • datakonsulenter,
  • deejay,
  • discjockey,
  • DJ,
  • dyrlege,
  • EDB-tjenester,
  • elektriker,
  • elektrikertjenester,
  • etterforskning,
  • factoring,
  • forretningsførsel,
  • fotografer,
  • fremkalling,
  • fryseritjenester,
  • gallup,
  • gallupundersøkelse,
  • gartnertjenester,
  • hagearbeidstjenester,
  • hageromstjenester,
  • havneanlegg,
  • hårpleie,
  • ingeniører,
  • inkassosalær,
  • inkassovirksomhet,
  • investeringsselskaper,
  • kabelfjernsyn,
  • kabel-tv,
  • kalking av vassdrag,
  • konsulentbistand,
  • konsulenthonorar,
  • korrekturlesere,
  • korrekturlesing,
  • kredittopplysninger,
  • leiesøm,
  • lufthavn,
  • lønnsservice,
  • markedsundersøkelse,
  • mekanikere,
  • meningsmåling,
  • måling av folkeopinion,
  • overvåkning,
  • pedikyr,
  • pengeinndrivning,
  • planleggingskonsulent,
  • presseklipptjeneste,
  • prøvetakinger,
  • rørinspeksjon,
  • rådgivende ingeniører,
  • rådgivning,
  • salærer,
  • serviceavtaler,
  • skadetaksering,
  • skadevurdering,
  • snørydding,
  • språkvask,
  • spørreundersøkelse,
  • stryking,
  • suksesshonorar,
  • takstmann,
  • teknisk konsulentvirksomhet,
  • translatører,
  • TV-inspeksjon av rør,
  • vannlekasjesøkning,
  • veg,
  • vektertjenester,
  • verditakst,
  • VVS tjenester,
  • VVS-arbeid,
  • kabeltv,
  • leasing,
  • arbeidsvederlag,
  • faktoring,
  • tv,
  • søppel,
  • Avfalls,
  • boss,
  • abbonoment,
  • abbonnement,
  • abonement,
  • jernbane,
  • kmva,
  • salg,
  • lønn,
  • ks,
  • selskap,
  • Bedrift,
  Salg av tjenester
  367 1269 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan