PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av julekort etc.

  Diverse varer

  • D6890 Annen kontorkostnad
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Det foreligger rett til fradrag i mva for gaver og varer/tjenester i reklameøyemed av bagatellmessig verdi, se mval. § 8-1. Bagatellmessig verdi er definert som kr 100 inklusive mva, se fmva. § 1-3-6. Den bagatellmessige verdien måles opp mot hver enkelt innkjøpt enhet, f.eks. et julekort.

  Unntak

  Det foreligger ikke rett til fradrag i mva dersom gaven eller varen/tjenesten har en verdi som overstiger bagatellmessig verdi, se mval. § 8-3 (1) f.

  Stikkord:

  • bursdagskort,
  • gratulasjonskort,
  • erverv,
  Kjøp av julekort etc.
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan