PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Innkjøp til bedriftslegekontor

  Drift av bedriftslegekontor

  • D1250 Inventar
  • D6540 Inventar
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Bedriftshelsetjenester er et velferdsgode for den ansatte og anskaffelser til bruk i utførelsen av helsetjenesten gir ikke rett til fradrag i mva, se mval. § 8-3 (1) d og KL 5382.

  Unntak

  Innredning og kjøp av løst inventar til internt bedriftslegekontor gir rett til merverdiavgiftsfradrag gitt at selskapet driver avgiftspliktig virksomhet jf. mval. § 8-1. Se også MVA-håndboken om fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsformål første avsnitt.

  Stikkord:

  • bedrifthelsetjenester,
  • bedriftshelsetjenester,
  • foretak,
  • bedriftshelseteneste,
  • bedriftslegeordning,
  • erverv,
  Innkjøp til bedriftslegekontor
  447 1423 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan