Kjøp av legemidler

Innkjøp til bedriftslegekontor

Reparasjon og vedlikehold - bedriftslegekontor

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger
Debet
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr
Debet

Merverdiavgift

Vedlikehold og reparasjon av utstyr og lokaler til bedriftslegekontor gir rett til fradrag av mva gitt at selskapet driver avgiftspliktig virksomhet jf. mval. § 8-1.

Stikkord: bedrifthelsetjenester, bedriftshelsetjenester, reservedeler, foretak, bedriftshelseteneste, bedriftslegeordning, vedlikehold, reparasjon