PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av driftsmidler for utleie

  Driftsmidler

  • D1200 Maskiner og anlegg
  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%

  Driftsmidler anskaffet for utleie, er et anleggsmiddel og skal behandles og avskrives deretter.

  Merverdiavgift

  For bedrifter i avgiftspliktig næring vil anleggsmiddelet være fradragsberettiget for merverdiavgift etter mval. § 8-1 og utleie av anleggsmiddelet er mva-pliktig jf. mval. § 3-1.

  Ved endring av bruken av anleggsmiddelet skal mva justeres etter mval. §§ 9-2 til 9-5 eller tilbakeføres etter mval. § 9-7.

  Stikkord:

  • Blu-ray,
  • driftsmiddel,
  • driftsmidler,
  • DVD,
  • salg anleggsmidler,
  • salg av driftsmidler,
  • videofilm,
  • videoutleie,
  • leasing,
  • anleggsmiddler,
  • salg,
  • anleggsmidler,
  • kjøp,
  Kjøp av driftsmidler for utleie
  329 1232 91 75 719

  Kontering

  Satser

  Kontoplan