PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Operasjonell- og finansiell leasing av driftsmidler

  Driftsmidler

  • D6490 Annen leiekostnad
  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%

  Operasjonell- og finansiell leasing er finansieringsformer hvor utleier har eiendomsretten på driftsmiddelet mens leier har bruksrett.

  Forskjellene er som følger:

  • Finansiell leasing - utleier har eiendomsretten mens leietaker tar den finansielle risikoen og har kontroll over eiendelen. Leasingobjektet balanseføres og oppnår i praksis samme fordeler/ulemper som en eier.
  • Operasjonell leasing - utleier har eiendomsretten og den finansielle risikoen mens leietaker disponerer objektet i kontraktens løpetid. Leasningleien føres som en kostnad og objektet balanseføres ikke hos leietaker.

  Merverdiavgift

  Leie/leasing av driftsmidler i avgiftspl. næring er fradragsberettiget etter mval. § 8-1.

  Bokføring

  Bokføringsforslaget i dette temaet viser hvordan operasjonelle leieavtaler kan bokføres. Samt hvordan små selskaper kan bokføre finansielle leieavtaler.

  For videre behandling av finansielle og operasjonelle leieavtaler, både for utleier og leietaker, se tema «Finansielle og operasjonelle leieavtaler»

  Stikkord:

  • driftsmateriale,
  • driftsmiddel,
  • driftsmidler,
  • finansiell leasing,
  • forskalingslemmer,
  • kranleie,
  • salg anleggsmidler,
  • salg av driftsmidler,
  • stiger,
  • stillas,
  • stillasleie,
  • leasing,
  • anleggsmiddler,
  • salg,
  • anleggsmidler,
  • asl,
  Operasjonell- og finansiell leasing av driftsmidler
  329 1232 91 75 719

  Kontering

  Satser

  Kontoplan