PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Tap ved salg av driftsmidler

  Driftsmidler

  • D7889 Motkonto, balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler
  • K7881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg
  • MVA3 - Utgående mva, 25%

  Temaet tar for seg merverdiavgiftsbehandling og bokføring ved salg av driftsmidler med tap.

  Merverdiavgift

  Det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester jf mval § 3-1.

  Ved salg av driftsmidler som er definert som kapitalvarer etter mval § 9-1 (2), skal merverdiavgiften justeres når følgende er gjeldene:

  • At det tidligere ikke er gitt fullt fradrag for inngående merverdiavgift ved anskaffelse eller framstillingen, og
  • salget er avgiftspliktig.

  Bokføring

  Konteringsforslag

  Selskap A kjøper et driftsmiddel 1.1.201x for 250 000 kroner. Driftsmidlet avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan jf rskl § 5-3, regnskapsmessig lineært over fem år, altså 50 000 pr år i fem år. Driftsmidlet er definert som en kapitalvare jf mval § 9-1 (2) a, altså over kr 200 000 eks mva.

  Forklaring Debet Kredit Beløp Mva
  Kjøp av driftsmiddel Konto 1290 Andre driftsmidler Konto 2400 Leverandør Kr 250 000 Fradrag
  Avskrivninger 1 år Konto 6015 Avskrivninger maskiner Konto 1290 Andre driftsmidler Kr 50 000
  Avskrivninger 2 år Konto 6015 Avskrivninger maskiner Konto 1290 Andre driftsmidler Kr 50 000

  Etter to år blir driftsmidlet solgt for 125 000 kr. Samtidig er driftsmidlet nedskrevet til kr 150 000.

  Forklaring Debet Kredit Beløp Mva
  Vederlag salg driftsmiddel Konto 1920 Bankinnskudd Konto 7881 Salg immatr. eiendeler og varige driftsmid. Kr 125 000 Pliktig
  Motregning restverdi Konto 7889 Motkonto, bal. verdi solgte immatr. eiend. og varie driftsm. Konto 1290 Andre driftsmidler Kr 150 000

  Differansen mellom konto 7881 Salg immatr. eiendeler og varige driftsmidler og konto 7889 Motkonto, balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varie driftsmidler utgjør debet 25 000 kroner, som blir kostnadsført som et tap.

  For driftsmidler som ikke går inn under reglene i mval § 9-1 (2), altså merverdiavgift under kr 50 000, skal ikke justeres.

  Skatt

  Det gis fradrag for tap ved realisasjon av formuesobjekt i virksomhet jf sktl § 6-2.

  Stikkord:

  • avgang,
  • bilsalg,
  • driftsmiddel,
  • driftsmidler,
  • salg anleggsmidler,
  • salg av bil,
  • salg av biler,
  • salg av driftsmidler,
  • salg bil,
  • salg biler,
  • salg firmabil,
  • tap anleggsmidler,
  • tap bilsalg,
  • anleggsmiddler,
  • salg,
  • anleggsmidler,
  Tap ved salg av driftsmidler
  329 1232 91 75 719

  Kontering

  Satser

  Kontoplan