PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utleie av driftsmidler

  Driftsmidler

  • K3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig
  • MVA3 - Utgående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Selv om driftsmiddelet som leies ut ikke var fradragsberettiget for inngående merverdiavgift da dette ble kjøp, skal utleie av driftsmiddelet faktureres med utgående merverdiavgift, se mval. § 3-1 (1). Det vil si at selv for de driftsmidlene som omsettes utenfor mva loven, de som er fritatt mva og der fradrag for inngående merverdiavgift er avskåret i følge mval. § 8-3, skal det beregnes utgående merverdiavgift på utleien. Dette gjelder for både nye og brukte driftsmidler.

  Under utleien vil alle kostnader til drift av driftsmiddelet være fradragsberettiget inngående merverdiavgift.

  Stikkord:

  • driftsmiddel,
  • driftsmidler,
  • kranutleie,
  • salg anleggsmidler,
  • salg av driftsmidler,
  • leasing,
  • anleggsmiddler,
  • salg,
  • anleggsmidler,
  Utleie av driftsmidler
  320 1226 90 75 717

  Kontering

  Satser

  Kontoplan