PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Bundet egenkapital

  Egenkapital

  Bundet egenkapital omfatter:

  Bundet egenkapital kan ikke deles ut til aksjonærene ved utbytte. Ved utdeling / tilbakebetaling av aksjekapital må man følge reglene om aksjekapitalnedsettelse i asl. kapittel 12 eller asal. kapittel 12. Fond for urealiserte gevinster og fond for vurderingsforskjeller er regnskapstekniske poster og det kan ikke deles ut midler fra disse fondene.

  Stikkord:

  • enk,
  Bundet egenkapital
  279 1091 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan