Hvorfor kjøp av egne aksjer?

Kjøp av egne aksjer

Salg av egne aksjer

Sletting av egne aksjer

Skattemessig behandling

Se «Egne aksjer - skattemessige forhold».

Stikkord: kommandittselskap