Kjøp av elbil

Kjøp av batterier til elbil

Drift og vedlikehold av elbiler

Merverdiavgift

Drift og vedlikehold av elbiler behandles på samme måte som for bensin-/dieselbiler. Fradragsretten avhenger av type kjøretøy og bruk.

Det er fradragsrett på drift og vedlikehold av:

 • elektriske varebiler klasse 2, etter hovedregelen i mval. § 8-1, se drift og vedlikehold av varebil klasse 2, lastebil, traktor i virksomheten
 • elektriske personkjøretøy til bruk som
  • salgsvare, se tema om drift og vedlikehold av personkjøretøy til bruk hos bilforhandlere
  • utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet, se drift og vedlikehold av personkjøretøy i utleievirksomhet
  • middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksomhet, se drift og vedlikehold av kjøretøy brukt i Persontransportvirksomhet
  etter mval. § 8-4 (1) annet punktum.

Det er ikke fradragsrett på drift og vedlikehold av:

 • nye og brukte personkjøretøy som bruker elektrisitet til framdrift, se definisjon av personkjøretøy i fmva. § 1-3-1, jf. mval. § 8-4 (1) første punktum se drift og vedlikehold av personkjøretøy

Drifts- og vedlikeholdskostnader for elbiler

Elbiler har normalt lavere drifts- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med bensin-/dieselbiler.

Fordeler med elbil vs ordinær bil gjennom året er at elbiler:

 • har en sterkt redusert årsavgift (tom. 2017)
 • er fritatt for trafikkforsikringsavgift (fom. 2018)
 • kan parkere gratis på offentlige P-plasser i mange kommuner
 • kan benytte seg av reserverte ladeplasser med mulighet for å lade gratis
 • har gratis bompassering
 • kjører gratis med riksvegferger
 • kan kjøre i kollektivfelt, med unntak av noen strekninger og i enkelte perioder av døgnet
 • har redusert firmabilbeskatning (40% reduksjon i beregningsgrunnlaget i 2018)
Stikkord: elbil reparasjon, el-bil reparasjon, ladebrikke, ladekort, lading elbil, strøm elbil, el-bil, vedlikehold, elbil, varme, fyring, elektrisitet, fyringsutgifter, reparasjon, kommandittselskap