PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Drift og vedlikehold av elbiler

  Elbil til bruk i virksomheten

  Merverdiavgift

  Drift og vedlikehold av elbiler behandles på samme måte som for bensin-/dieselbiler. Fradragsretten avhenger av type kjøretøy og bruk.

  Det er fradragsrett på drift og vedlikehold av:

  Det er ikke fradragsrett på drift og vedlikehold av:

  Drifts- og vedlikeholdskostnader for elbiler

  Elbiler har normalt lavere drifts- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med bensin-/dieselbiler.

  Fordeler med elbil vs ordinær bil gjennom året er at elbiler:

  • har en sterkt redusert årsavgift (tom. 2017)
  • er fritatt for trafikkforsikringsavgift (fom. 2018)
  • kan parkere gratis på offentlige P-plasser i mange kommuner
  • kan benytte seg av reserverte ladeplasser med mulighet for å lade gratis
  • har gratis bompassering
  • kjører gratis med riksvegferger
  • kan kjøre i kollektivfelt, med unntak av noen strekninger og i enkelte perioder av døgnet
  • har redusert firmabilbeskatning (40% reduksjon i beregningsgrunnlaget i 2018)

  Stikkord:

  • elbil reparasjon,
  • el-bil reparasjon,
  • ladebrikke,
  • ladekort,
  • lading elbil,
  • strøm elbil,
  • el-bil,
  • vedlikehold,
  • elbil,
  • varme,
  • fyring,
  • elektrisitet,
  • fyringsutgifter,
  • reparasjon,
  • kommandittselskap,
  Drift og vedlikehold av elbiler
  447 1423 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan