PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Drift og vedlikehold av elbiler i virksomheten

  Elbil til bruk i virksomheten

  • MVASe kommentar

  Merverdiavgift

  Drift og vedlikehold av elbiler behandles på samme måte som for bensin-/dieselbiler. Fradragsretten avhenger av type kjøretøy og bruk.

  Det er fradragsrett på drift og vedlikehold av:

  Det er ikke fradragsrett på drift og vedlikehold av:

  Drifts- og vedlikeholdskostnader for elbiler

  Elbiler har normalt lavere drifts- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med bensin-/dieselbiler.

  Fordeler med elbil vs ordinær bil gjennom året:

  • Elbiler har en sterkt redusert årsavgift og det er kun personskadedelen som betales årlig. http://www.toll.no/no/bil-og-bat/arsavgift/satser-og-frister/
  • Elbiler har ofte lavere forsikringspremie
  • Elbiler kan parkere gratis på offentlige P-plasser
  • Elbiler kan benytte seg av reserverte ladeplasser med mulighet til gratis strøm
  • Elbiler har gratis bompassering
  • Elbiler kjører gratis med riksvegferger
  • Elbiler kan kjøre i kollektivfelt, med unntak av noen strekninger og i enkelte perioder av døgnet

  Stikkord:

  • elbil reparasjon,
  • el-bil reparasjon,
  • ladebrikke,
  • ladekort,
  • lading elbil,
  • strøm elbil,
  • elbil,
  • varme,
  • fyring,
  • elektrisitet,
  • fyringsutgifter,
  • el-bil,
  • strøm,
  • ks,
  Drift og vedlikehold av elbiler i virksomheten
  266 1055 79 13 995

  Kontering

  Satser

  Kontoplan