PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Drift og vedlikehold av elbiler i virksomheten

  Elbil til bruk i virksomheten

  • MVASe kommentar

  Merverdiavgift

  Drift og vedlikehold av elbiler behandles på samme måte som for bensin-/dieselbiler. Fradragsretten avhenger av type kjøretøy og bruk.

  Det er fradragsrett på drift og vedlikehold av:

  • elektriske varebiler klasse 2, etter hovedregelen i mval. § 8-1 se «Varebil klasse 2, lastebil, traktor etc -> Drift og vedlikehold»
  • elektriske personkjøretøy til bruk som
   • salgsvare, se «Bilforhandlere og leiebilfirmaer -> Drift og vedlikehold av personkjøretøy»
   • utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet, se «Bilforhandlere og leiebilfirmaer -> Drift og vedlikehold personkjøretøy»
   • middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksomhet, se «Persontransportvirksomhet -> Drift og vedlikehold av kjøretøy»
   etter mval. § 8-4 (1) annet punktum.

  Det er ikke fradragsrett på drift og vedlikehold av:

  Drifts- og vedlikeholdskostnader for elbiler

  Elbiler har normalt lavere drifts- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med bensin-/dieselbiler.

  Fordeler med elbil vs ordinær bil gjennom året er at elbiler:

  • har en sterkt redusert årsavgift
  • kan parkere gratis på offentlige P-plasser i mange kommuner
  • kan benytte seg av reserverte ladeplasser med mulighet for å lade gratis
  • har gratis bompassering
  • kjører gratis med riksvegferger
  • kan kjøre i kollektivfelt, med unntak av noen strekninger og i enkelte perioder av døgnet
  • har halv firmabilbeskatning

  Stikkord:

  • elbil reparasjon,
  • el-bil reparasjon,
  • ladebrikke,
  • ladekort,
  • lading elbil,
  • strøm elbil,
  • varme,
  • el-bil,
  • fyring,
  • elektrisitet,
  • elbil,
  • fyringsutgifter,
  • strøm,
  • ks,
  Drift og vedlikehold av elbiler i virksomheten
  300 1193 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan