PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Elbil som firmabil

  Elbil til bruk i virksomheten

  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Firmabil (standardregelen)

  Fordel ved privat bruk av firmabil er trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig.

  Den skattepliktige fordelen beregnes slik:

  • 2017: 30% av justert listepris inntil kr 299 100 og 20% av overskytende
  • 2016: 30% av justert listepris inntil kr 293 200 og 20% av overskytende

  Listeprisen som skal brukes er bilens listepris som ny, inklusive ekstrautstyr, justert ut i fra kriteriene i tabellen under.

  Firmabil (standardregelen) - 2016 og 2017

  Ordinær bil

  El-bil

  Bilen er under 3 år*

  100%

  50%

  Bilen er over 3 år*

  75%

  37,5%

  Yrkeskjøring > 40 000 km i inntektsåret

  75%

  50%

  Bilen er over 3 år* og yrkeskjøring > 40 000 km i inntektsåret

  56,25%

  37,5%

  *per 1. januar i inntektsåret (registreringsdato)

  Lønn

  Elbil som firmabil er fordelaktig for den ansatte siden beregningsgrunnlaget for elbiler justeres med 50% av bilens listepris som ny. Denne ordningen gjelder kun for elbiler. Som elbil regnes motorvogn som bare bruker elektrisk kraft som framdrift, herunder bil hvor elektrisiteten er produsert i brenselsceller (hydrogenbiler) som nevnt i Stortingets vedtak om engangsavgift § 5 første ledd bokstav i. Som elbil regnes ikke bil hvor batteri under kjøring kan tilføres strøm ved bruk av forbrenningsmotor (f.eks. hybridbil), se FSFIN § 5-13-5 og «Skatte-ABC 2017 -> Bil - privat bruk».

  Dersom elbilen er eldre enn tre år, skal det ved utregning av fordelen tas utgangspunkt i 37,5 % av bilens listepris som ny.

  Det er ikke mulig å redusere beregningsgrunnlaget både etter reglene om yrkeskjøring over 40 000 km og etter reglene for EL-bil, for samme bil. Grunnlaget reduseres i disse tilfellene med 50% av bilens listepris som ny.

  Det reduserte beregningsgrunnlaget multipliseres med 30% inntil et beløp fastsatt av departementet i forskrift, se satser over, og 20% av overskytende.

  Se også «Firmabil -> Fordel fri bil (standardregelen)» og «Firmabil -> Listepris bil».

  A-meldingen

  Fordelen arbeidstaker har ved privat disponering av arbeidsgivers elbil skal innrapporteres som Naturalytelse - Bil - Listepris - Registreringsnummer/bilpool.

  Nytt fom. 1. januar 2016

  Firmabiler som er elbiler og enten varebil klasse 2 eller lastebil under 7 501 kg, kan fra og med inntektsåret 2016 fordelsbeskattes for den private bruken etter nye regler. Om disse reglene kan du lese i temaet «Firmabil -> Firmavarebiler klasse 2 og små lastebiler».

  Stikkord:

  • firmabil,
  • fri bil,
  • el-bil,
  • ks,
  • elbil,
  356 1256 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan