PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av elbil til bruk i virksomheten

  Elbil til bruk i virksomheten

  • D1230 Personbiler/stasjonsvogner
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Satser

  Firmabil - standardregelen

  Merverdiavgift

  Det betales ikke merverdiavgift ved kjøp av elbil siden salg av kjøretøy som bruker elektrisitet til framdrift er fritatt for mva, se mval. § 6-7 (1). Dette gjelder kjøp av både nye og brukte elbiler.

  Avgiftsfritaket gjelder kun for motorvogner som bare bruker elektrisitet til framdrift (elbiler), herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselsceller (hydrogenbiler). Fritaket omfatter ikke motorvogner hvor batteri under kjøring kan tilføres strøm ved bruk av en ekstern forbrenningsmotor (hybridbiler). Se Vedtak om engangsavgift på motorvogner mv.§ 5 i.

  Det er i tillegg til dette et krav om at kjøretøyet skal være registreringspliktig etter vegtrafikkloven. Dvs. at elektriske rullestoler, motorisert sparkesykkel, elektriske kjøretøyer som brukes innendørs på flyplasser, elektriske kjøretøyer som brukes på golfbaner mv., ikke omfattes av fritaket. For disse fremkomstmidlene er det fradrag for inngående mva. ved kjøp til bruk i avgiftspliktig virksomhet.

  Det betales ikke engangsavgift ved kjøp av elbil.

  Regnskap/skatt

  Regnskapsmessig og skattemessig avskriving på elbiler behandles under samme regler som for bensin-/dieselbiler.

  Regnskapsmessig avskrives elbiler over bilens forventede økonomiske levetid. I tråd med god regnskapsføringsskikk skal avskrivningene periodiseres løpende gjennom året, se pkt. 5.8.4.2 i GRFS God regnskapsføringsskikk. Det vanligste er å avskrive med samme beløp hvert år (lineær avskrivning).

  Skattemessig avskrives elektriske personkjøretøy i saldogruppe d) Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv.. Elbiler som brukes som varebil, drosjer og kjøretøy for transport av funksjonshemmede avskrives i saldogruppe c) Vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler og kjøretøyer for transport av funksjonshemmede.

  Bokføring

  Dersom elbilen er en varebil klasse 2 brukes konto 1236.

  Stikkord:

  • elvarebil,
  • el-bil,
  • ks,
  • elbil,
  • kjøp,
  Kjøp av elbil til bruk i virksomheten
  377 1299 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan