PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Leie/leasing av elbil til bruk i virksomheten

  Elbil til bruk i virksomheten

  • D6440 Leie transportmidler
  • MVASe kommentar

  Merverdiavgift

  Merverdiavgiftsfritaket for omsetning av elbiler ble innført i 2001. Fra og med 1. juli 2015 ble fritaket utvidet til også å omfatte leasing av elbiler. Dvs. at leasing av elbil ikke lenger er avgiftsbelagt etter mval. § 3-1, men fritatt etter mval. § 6-7 (1). Det vil derfor ikke være beregnet merverdiavgift på leievederlaget.

  Avgiftsfritaket for leasing av elbiler gjelder kun utleie av kjøretøy hvor leieperioden i henhold til skriftlig avtale er minst 30 dager, se fmva. § 6-7-1. Dersom en utleiekontrakt avvikles før 30 dager er gått skal utleieforholdet avgiftsberegnes på lik linje med annen elbilutleie hvor avtalt leieperiode er kortere enn 30 dager. Det må derfor skje en etterfølgende avgiftskorrigering.

  For leieperioder som er kortere enn 30 dager vil det være fradrag for inngående merverdiavgift på lik linje med biler som bruker bensin og diesel. Se «Personkjøretøy i virksomheten -> Leie/leasing» og «Varebil klasse 2, lastebil, traktor i virksomheten -> Leie/leasing».

  Stikkord:

  • leiebil,
  • leasing,
  • el-bil,
  • ks,
  • elbil,
  Leie/leasing av elbil til bruk i virksomheten
  376 1293 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan