PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Disponering av overskudd

  Enkel resultatdisponering

  • D8960 Overføringer annen egenkapital
  • K2050 Annen egenkapital

  Temaet tar for seg bokføring av overskudd til annen egenkapital. Disponeringen tar kun for seg overføring til annen egenkapital og ikke disponering av utbytte eller konsernbidrag. Les mer om utbytte «Utbytte - kostmetoden» og konsernbidrag «Konsernbidrag - Kostmetoden»

  Årets regnskapsmessige overskudd kan defineres som et positivt resultat etter oppsettet i regnskapsloven § 6-1.

  Bokføring

  Bokføringsforslag

  Talleksemplet viser et resultat før skatt på kr 100 000 som blir disponert. Disponeringen består av 25% skatt og netto resultat etter skatt. I eksempelet blir hele overskuddet overført til annen egenkapital.

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Skatten på overskuddet Konto 8300 Betalbar skatt Konto 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet Kr 25 000
  Netto resultat overført til annen egenkapital Konto 8960 Overføring annen egenkapital

  Konto 2050 Annen egenkapital

  Kr 75 000

  Stikkord:

  • enk,
  Disponering av overskudd
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan