Disponering av overskudd

Konto
2050 Annen egenkapital
Kredit
8960 Overføringer annen egenkapital
Debet

Temaet tar for seg bokføring av overskudd til annen egenkapital. Disponeringen tar kun for seg overføring til annen egenkapital og ikke disponering av utbytte eller konsernbidrag. Les mer om utbytte etter kostmetoden og konsernbidrag etter kostmetoden

Årets regnskapsmessige overskudd kan defineres som et positivt resultat etter oppsettet i regnskapsloven § 6-1.

Bokføring

Bokføringsforslag
Stikkord: enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende

Disponering av underskudd

Fremføring av underskudd

Personlige næringsdrivende