Om

Stiftelse

Inntekter

Kostnader

Lønn

Rapportering

Avvikling/realisasjon/omdanning

Konkurs/oppbud

Andre nyttige tema

  • Opplysningplikt ved betaling til selvstendig næringsdrivende
  • SkatteFUNN
  • Regnskaps-, bokførings- og revisjonsplikt for enkeltpersonsforetak
  • Kontoplan
  • Frister for skatt, mva,aga og regnskapsrapportering mv.
  • Diverse satser
  • Brønnøysundregistrene om enkeltpersonforetak (ekstern lenke)
Stikkord: nye, enkelmannsforetak, enkeltpersonsforetak, enmannsforetak, enk, epf, enkeltmannsforetak