Om

Stiftelse

Inntekter

Kostnader

Lønn

Rapportering

Avvikling/realisasjon/omdanning

  • Salg av enkeltpersonforetak
  • Enkeltpersonforetak - realisasjon:
    • Generelt
    • Overdragelsen
    • Salg/gavesalg av hele enkeltpersonforetaket
  • Omdanning til AS - Sjekkliste og maler
Stikkord: oppløsning, omdannelse, enkelmannsforetak, enkeltpersonsforetak, enmannsforetak, enk, epf, enkeltmannsforetak

Konkurs/oppbud

Andre nyttige tema