Om

Stiftelse

Inntekter

 • Enkeltpersonsforetak - Beregnet personinntekt (foretaksmodellen):
Foretaksmodellen - modell for beskatning av næringsinntekt fra enkeltpersonforetak. Modellen inn...
  • Generelt
  • Vilkår for beregning av personinntekt
  • Beregningsenheten
  • Beregning av personinntekt (fastsettingen)
  • Kapitalinntekt/-kostnad og kapitalgevinst/-tap
  • Skjermingsfradraget
  • Hvem skal tilordnes personinntekten
  • Negativ beregnet personinntekt
  • Tidfesting av beregnet personinntekt
  • Formelle regler
Stikkord: intekter, enkelmannsforetak, enkeltpersonsforetak, enmannsforetak, enk, epf, enkeltmannsforetak

Kostnader

Lønn

Rapportering

Avvikling/realisasjon/omdanning

Konkurs/oppbud

Andre nyttige tema