PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Innskuddspensjon

  Enkeltpersonforetak

  • D5950 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

  Som selvstendig næringsdrivende må du selv ta ansvar for pensjon utover folketrygdens ytelser. For å forbedre pensjonstilværelsen kan selvstendig næringsdrivende opprette en innskuddspensjonsordning. En slik ordning gir også skattefradrag i næringsinntekten, se sktl. § 6-46 (4).

  Jf. innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd har en selvstendig næringsdrivende mulighet til å sette av inntil 6 prosent av beregnet personinntekt fra næringsvirksomhet mellom 1 og 12 G.

  Næringsoppgave 1

  Beløp skal føres i post 5950 Egen pensjonsordning i næringsoppgave 1, RF-1175.

  Stikkord:

  • enkeltmannsforetak,
  • enkeltpersonforetak,
  • enkeltpersonsforetak,
  • næringsdrivende,
  • pensjon,
  • pensjon enk,
  • pensjonsordning,
  • personlig,
  • selvstendig næringsdrivende,
  • enkelmannsforetak,
  • enmannsforetak,
  • enk,
  • selskap,
  • Bedrift,
  Innskuddspensjon
  320 1226 90 75 717

  Kontering

  Satser

  Kontoplan