PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Oppstartkostnader

  Enkeltpersonforetak

  Ved oppstart av et enkeltpersonforetak kan man ha rett til å få godkjent inntil de fem foregående årene som oppstartsår. Noe som betyr at alle inntekter som er knyttet til virksomheten vil være skattepliktige og alle kostnader som er tilknyttet virksomheten vil være fradragsberettiget. Eventuelt underskudd vil komme til fradrag i annen skattepliktig inntekt. For å få retten til fradrag må virksomheten oppfylle visse vilkår om økonomisk aktivitet. Vilkårene er som følger:

  • Drives for egen regning og risiko
  • Ha et visst omfang
  • Være egnet til å gå meg overskudd over tid
  • Tar sikte på en viss varighet

  Får en virksomhet godkjent inntil de fem foregående årene som oppstartsår for virksomheten, vil innehaveren kunne få endret fastsettingen sin i disse årene, og få fradrag for de reelle oppstartskostnadene.

  Hvis virksomheten skal kreve fradrag for oppstartsårene må skjemaet "RF-1298B Oppstart av virksomhet" sendes inn sammen med første næringsoppgave etter oppstart av virksomhet. Det er også viktig at kostnadene det kreves fradrag for er godt dokumentert. Se også eksempel gitt på Skatteetatens sider.

  Stikkord:

  • enkelmannsforetak,
  • enkeltpersonsforetak,
  • enmannsforetak,
  • enk,
  • selskap,
  • Bedrift,
  • Kostand,
  • enkeltpersonforetak,
  • kostnad,
  • kost,
  Oppstartkostnader
  331 1235 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan