Oppstartkostnader

Ved oppstart av et enkeltpersonforetak kan man ha rett til å få godkjent inntil de fem foregående årene som oppstartsår. Noe som betyr at alle inntekter som er knyttet til virksomheten vil være skattepliktige og alle kostnader som er tilknyttet virksomheten vil være fradragsberettiget. Eventuelt underskudd vil komme til fradrag i annen skattepliktig inntekt. For å få retten til fradrag må virksomheten oppfylle visse vilkår om økonomisk aktivitet. Vilkårene er som følger:

  • Drives for egen regning og risiko
  • Ha et visst omfang
  • Være egnet til å gå meg overskudd over tid
  • Tar sikte på en viss varighet

Får en virksomhet godkjent inntil de fem foregående årene som oppstartsår for virksomheten, vil innehaveren kunne få endret fastsettingen sin i disse årene, og få fradrag for de reelle oppstartskostnadene.

Hvis virksomheten skal kreve fradrag for oppstartsårene må skjemaet "RF-1298B Oppstart av virksomhet" sendes inn sammen med første næringsoppgave etter oppstart av virksomhet. Det er også viktig at kostnadene det kreves fradrag for er godt dokumentert. Se også eksempel gitt på Skatteetatens sider.

Stikkord: kostand, omkostning, enkelmannsforetak, enkeltpersonsforetak, enmannsforetak, enk, epf, enkeltmannsforetak

Sykepenger og sykepengeforsikring

Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig oppdragstakere

Utgifter til behandlingsforsikring og bedriftshelsetjeneste

Kostnader til mobiltelefon, bredbånd, telefon

Hjemmekontor

Kost og losji

Overtidsmat

Pensjonsordninger

Salg av enkeltpersonforetak

Årsavslutning

Årsregnskap og årsberetning