PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattefri etterlønn

  Etterlønn

  • D5000 Lønn til ansatte
  • LønnKun opplysningsplikt

  Lønn

  All lønn utbetalt etter dødsfallet og som ikke var opptjent før dødsfallet, regnes som etterlønn. Avtale om etterlønn kan fremgå av statlig/privat regulativ eller arbeidsavtale. Se mer i Skatte-ABC.

  Etterlønn anses ikke som lønn/pensjon og går ikke inn i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Dette gjelder både skattefri og skattepliktig del, jf. Utv. 1991 side 1493.

  Etterlønn tilsvarende 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) er skattefri, jf. sktl. § 5-1, jf. § 5-40 (1) Ved fastsettelsen av den skattefrie delen legges grunnbeløpet på tidspunkt for dødsfallet til grunn.

  A-meldingen

  Skattefri etterlønn innrapporteres på a-meldingen som Kontantytelse - Etterlønn.

  Bokføring

  Siden etterlønnen ikke er arbeidsgiveravgiftspliktig, bør det opprettes en egen konto for etterlønn utbetalt etter en persons dødsfall, og som ikke var opptjent før dødsfallet.

  For å lette kontoll og avstemming bør konto bør ligge i 50-gruppen og være en ren ikke-arbeidsgiveravgiftspliktig konto.

  Stikkord:

  • arbeidsvederlag,
  Skattefri etterlønn
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan