PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattepliktig etterlønn

  Etterlønn

  • D5000 Lønn til ansatte
  • LønnTrekkplikt - Opplysningsplikt

  Lønn

  All lønn utbetalt etter dødsfallet og som ikke var opptjent før dødsfallet, regnes som etterlønn. Avtale om etterlønn kan fremgå av statlig/privat regulativ eller arbeidsavtale. Se mer i Skatte-ABC.

  Etterlønn anses ikke som lønn/pensjon og går ikke inn i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Dette gjelder både skattefri og skattepliktig del, jf. Utv. 1991 side 1493.

  Etterlønn utover 1,5 G er skattepliktig for gjenlevende ektefelle, arving eller boet, jf. sktl. § 5-1 (1), jf. § 5-40 (1). Skattepliktig etterlønn er imidlertid ikke personinntekt for ektefelle/arvinger, jf. skatteloven § 12-2 bokstav b.

  A-meldingen

  Skattepliktig etterlønn innrapporteres på a-meldingen som Kontantytelse - Etterlønn og etterpensjon.

  Bokføring

  Siden etterlønnen ikke er arbeidsgiveravgiftspliktig, bør det opprettes en egen konto for etterlønn utbetalt etter en persons dødsfall, og som ikke var opptjent før dødsfallet.

  For å lette kontoll og avstemming bør konto bør ligge i 50-gruppen og være en ren ikke-arbeidsgiveravgiftspliktig konto.

  Stikkord:

  • arbeidsvederlag,
  Skattepliktig etterlønn
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan