Skattefri etterpensjon

Skattepliktig etterpensjon

Pensjon i dødsmåneden

Lønn
5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad utbetalt over drift
Debet
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Pensjon som avdøde hadde opptjent før dødsfallet anses normalt bare som arv dersom avdøde ikke hadde rettslig og faktisk adgang til å få pengene utbetalt før dødsfallet. Skattedirektoratet har imidlertid uttalt at pensjon i dødsmåneden skal anses som skattefri i sin helhet av praktiske årsaker. Det skal ikke foretas forskuddstrekk eller beregnes arbeidsgiveravgift av denne type ytelser.

A-melding