PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattefri etterpensjon

  Etterpensjon

  • LønnKun opplysningsplikt

  Etterpensjon er all pensjon som utbetales etter den måneden dødsfallet inntraff. Avtale om etterpensjon fremkommer ofte i statlig/privat regulativ eller privat arbeidsavtale.

  Lønn

  Etterpensjon inntil 1,5 G som utbetales til gjenlevende ektefelle, annen arving eller for dødsboet, er skattefri, se sktl. § 5-40 (1), og anses ikke som personinntekt, se sktl. § 12-2 b. Det er grunnbeløpet på tidspunktet for dødsfallet som skal brukes ved beregning av den skattefrie delen.

  Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av utbetalingen siden den ikke anses som en pensjon, se UTV 1991/1493.

  A-melding

  Etterpensjon inntil 1,5 G som utbetales til gjenlevende ektefelle eller annen arving er opplysningspliktig og skal innrapporteres på a-meldingen på Kontantytelse - Etterlønn og etterpensjon.

  Stikkord:

  • dødsfall,
  • etterpensjon,
  • pensjoner,
  Skattefri etterpensjon
  412 1367 98 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan