PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattefri etterpensjon

  Etterpensjon

  Etterpensjon er all pensjon som utbetales etter den måneden dødsfallet inntraff. Avtale om etterpensjon fremkommer ofte i statlig/privat regulativ eller privat arbeidsavtale.

  Lønn

  Etterpensjon inntil 1,5 G som utbetales til gjenlevende ektefelle, annen arving eller for dødsboet, er skattefri, se sktl. § 5-40 (1), og anses ikke som personinntekt, se sktl. § 12-2 b. Det er grunnbeløpet på tidspunktet for dødsfallet som skal brukes ved beregning av den skattefrie delen.

  Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av utbetalingen siden den ikke anses som en pensjon, se UTV 1991/1493.

  Fra 1. januar 2017 skal du ikke oppgi skattefri etterpensjon i a-meldingen.

  Stikkord:

  • dødsfall,
  • etterpensjon,
  • pensjoner,
  Skattefri etterpensjon
  427 1400 98 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan