PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattepliktig etterpensjon

  Etterpensjon

  • LønnTrekkplikt - Opplysningsplikt

  Etterpensjon er all pensjon som utbetales etter den måneden dødsfallet inntraff. Avtale om etterpensjon fremkommer ofte i statlig/privat regulativ eller privat arbeidsavtale.

  Lønn

  Etterpensjon over 1,5 G som utbetales til gjenlevende ektefelle, annen arving eller for dødsboet, er skattepliktig, se sktl. § 5-40 (1), og anses ikke som personinntekt, se sktl. § 12-2 b. Ved beregning av beløp over 1,5 G skal grunnbeløpet på tidspunktet for dødsfallet brukes. Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av utbetalingen siden den ikke anses som en pensjon, se UTV 1991/1493.

  A-melding

  Etterpensjon over 1,5 G som utbetales til gjenlevende ektefelle eller annen arving skal innrapporteres på a-meldingen som Kontantytelse - Etterlønn og etterpensjon.

  Stikkord:

  • dødsfall,
  • etterpensjon,
  • pensjoner,
  Skattepliktig etterpensjon
  356 1256 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan