PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Bransjer som omfattes av kravene

  Føring og oppbevaring av personallister

  Serveringssteder mv.

  Bokføringspliktige som driver følgende virksomhet plikter å føre og oppbevare personalliste:

  • serveringssteder
  • cateringvirksomhet
  • gatekjøkken
  • annen virksomhet hvor tilberedt mat mv. som bringes ut til kunden eller hentes på forretningsstedet

  Se bff. § 8-5-1 tredje ledd med videre henvisning til bff. § 8-5-6 og 8-5-7.

  Hva som regnes som serveringssted er definert i serveringsloven § 2, og skal forstås som «serveringssteder der det foregår servering av mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet». I samme paragraf er det gitt noen unntak, og for disse gjelder ikke reglene om personalliste.

  Unntakene er:

  1. servering som ikke skjer i næring,
  2. serveringssteder ved helseinstitusjoner, skoler og barnehager når disse må godkjennes av offentlig myndighet etter annen lov eller forskrift, og serveringen skjer i institusjonens regi,
  3. serveringssteder som drives av staten til bruk for ansatte og annet personell i offentlig tjeneste, og for andre som har adgang etter gjeldende bestemmelser for virksomheten,
  4. servering i kantine som et foretak driver etter selvkostprinsippet og som er til bruk for egne ansatte,
  5. servering i tog, fly og båter i rutetrafikk,
  6. serveringssteder på flyttbare innretninger og faste installasjoner i forbindelse med undersøkelser etter eller utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster på norsk kontinentalsokkel,
  7. serveringssteder som drives av lag, foreninger o l, hvor formålet med serveringen utelukkende er å skaffe inntekter til drift av laget, foreningen o l.

  Frisørvirksomhet og skjønnhetspleie

  Bokføringspliktige som driver følgende virksomhet plikter å føre og oppbevare personalliste.

  • frisørvirksomhet
  • skjønnhetspleie

  Se bff. § 8-3-4 med videre henvisning til bff. § 8-5-6 og 8-5-7.

  Frisørvirksomhet

  Frisørvirksomhet driver med tjenester knyttet til vask, klipping og styling av hår.

  Skjønnhetspleie

  De tjenestene som defineres som skjønnhetspleie og som medfører plikt til å føre personalliste, avgrenses mot tjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsloven. Dvs. at dersom tjenesten er definert som en unntatt tjeneste etter mval. § 3-2 og 3-3, vil det ikke være plikt til å føre personalliste for denne delen av virksomheten.

  For hvilke tjenester som er unntatt merverdiavgift jf. mval.§ 3-2 Helsetjenester mv., se Omsetning av helsetjenester.

  For hvilke tjenester som er unntatt merverdiavgift jf. mval. § 3-3 Alternativ behandling, se Salg og omsetning av alternativ behandling.

  For at tjenesten skal anses som skjønnhetspleie i følge bokføringsforskriften, forutsettes det at kunden får utført en behandling av personalet. F.eks. vil virksomhet som driver utleie av solsenger (solarium) ikke være pliktig til å føre personalliste, selv om solsenteret har betjent personale.

  Eksempler på skjønnhetspleie etter bokføringsforskriften:

  • ansiktsbehandling, manikyr, herunder legging av kunstige negler, og pedikyr
  • ulike former for kroppspleie, velværebehandlinger (SPA-behandlinger mv.)
  • farging av vipper og øyebryn, tatovering av øyebryn, øyekontur og lepper
  • tannbleking
  • piercing

  Se punktet «Delt virksomhet» dersom virksomheten driver delt virksomhet, f.eks. SPA-behandlinger hvor noen av tjenestene er unntatt merverdiavgiftsloven, mens andre er avgiftspliktig skjønnhetspleie.

  Bilverksteder og bilpleie

  Bokføringspliktige som driver følgende virksomhet plikter å føre og oppbevare personalliste:

  • bilverksted
  • bilpleie

  Se bff. § 8-12-1 med videre henvisning til bff. § 8-5-6 og 8-5-7.

  Virksomheter som er registrert med næringskode 45 200 "Reparasjon og vedlikehold av motorvogner, unntatt motorsykler", eller som driver virksomhet som er omfattet av denne koden uten å være registrert med koden, har plikt til å føre og oppbevare personalliste.

  Næringskoden omfatter i følge SSB sin hjemmeside:

  • vedlikehold og reparasjon av motorvogner:
  • mekaniske - og elektriske reparasjoner,
  • reparasjon av elektroniske innsprøytingssystemer,
  • alminnelig service,
  • reparasjon av karosserier og reservedeler til motorvogner,
  • vask, polering,
  • sprøytelakkering og annen billakkering,
  • reparasjon av bilruter, seter i motorvogner, dekk og slanger,
  • montering og utskifting og montering av reservedeler og utstyr som ikke er en del av produksjonsprosessen
  Bransjer som omfattes av kravene
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan