PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Gebyr personallister

  Føring og oppbevaring av personallister

  • D7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)
  Satser
  Rettsgebyr

  Rettsgebyr er et grunngebyr for beregning av betaling for visse tjenester i offentlig virksomhet.

  • 2019: kr 1 150
  • 2018: kr 1 130
  • 2017: kr 1 049

  På nettsiden domstol.no finnes en oversikt over rettsgebyr i ulike saker.

  Satser

  Rettsgebyr

  Overtredelsesgebyr

  Overtredelse av pliktene til å føre og oppbevare personallister kan straffes med et overtredelsesgebyr.

  Brudd på kravene jf bff. § 8-5-6 og § 8-5-7

  • Ikke ført eller mangelfullt ført personalliste
  • Ikke fremlagt legitimasjonspapirer
  • Brudd på oppevaringsbestemmelsen

  Gebyrets størrelse

  Overtredelsesgebyrenes størrelser er regulert i skatteforvaltningsloven § 14-7 (1) bokstav c og (3):

  • Manglende eller mangelfull personalliste: 10 rettsgebyr
  • Gjentagelse innen 12 måneder: 20 rettsgebyr
  • I tillegg inntil 2 rettsgebyr for hver person, selskap eller lignende som det ikke er levert opplysninger om, og hver person som ikke er registrert i samsvar med bestemmelsene om føring av personalliste.

  Merverdiavgift

  Offentlige gebyrer og avgifter er en tjeneste omsatt som et ledd i utøvelse av offentlige myndighet. Det foreligger heller ingen omsetning i merverdiavgiftslovens forstand, jf. merverdiavgiftsloven § 3-1, fordi den som betaler avgiften, gebyret eller lignende ikke kan sies å motta en gjenytelse.

  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan