PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Generelt om personallister

  Føring og oppbevaring av personallister

  Fra 1. januar 2014 er det innført et krav om å føre personallister for arbeidsgivere i bransjene:

  Det er finansdepartementet som bestemmer hvilke bransjer som skal føre personallister, jf. bfl. § 3a. Reglene skal bidra til å forhindre og motvirke svart arbeid, og Skattekontoret gis mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr dersom listen ikke er ført i samsvar med regelverket.

  For mer om overtredelsesgebyr se:

  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan