PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Leie av førstehjelpsutstyr

  Førstehjelpsutstyr

  • D6490 Annen leiekostnad
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Leie/leasing av førstehjelpsutstyr er fradragsberettiget i merverdiavgiftspliktig virksomhet etter mval. § 8-1

  Skatt

  Har et selskap inngått en operasjonell leasingavtale, skal leasingkostnaden føres mot konto 6490 Annen leiekostnad i leasingperioden. Leasingkostnaden skal kostnadsføres lineært igjennom avtaleperioden, så langt ikke annet representativt alternativ foreligger.

  I leasingavtaler som inneholder forskuddsbetaling skal forskuddsbetalingen balanseføres mot konto 1397 Forskuddsleasing, og periodiseres igjennom avtaleperioden mot konto 6490 Annen leiekostnad.

  Stikkord:

  • Førstehjelp,
  • førstehjelpskoffert,
  • førstehjelpsskrin,
  • førstehjelpsutstyr,
  • hjertestarter,
  • leasing,
  Leie av førstehjelpsutstyr
  428 1394 98 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan