PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av førstehjelpsutstyr

  Førstehjelpsutstyr

  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Salg av førstehjelpsutstyr er definert som et avgiftspliktig salg jf. mval. § 3-1.

  Hvis det i en salgskontrakt av f.eks. en hjertestarter, er inkludert opplæring til de ansette, inngår dette kurset som en integrert del av leveransen og skal dermed inn i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift jf. mval. § 4-2.

  Stikkord:

  • førstehjelpsutstyr,
  • omsetning,
  Salg av førstehjelpsutstyr
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan