PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fangdammer

  Fangdammer

  Klimaendringer kan føre til flere intense nedbørepisoder og dermed gi økt overflateerosjon. Fangdammer kan redusere transport av jordpartikler, næringsstoffer og plantevernmidler videre nedover vassdraget etter slike episoder. Fangdammer er konstruerte våtmarker som fanger opp og holder igjen jordpartikler, næringsstoffer og plantevernmidler fra diffuse kilder som dyrka mark, veger og bebygd areal. Det er konstruerte våtmarker hvor naturlige selvrensningsprosesser er forsøkt optimalisert.

  Skatt

  Kostnader til utgraving/etablering av fangdammer skal aktiveres og avskrives i saldogruppe h ifølge Skatte-ABC - Jordbruk punkt 10.18.

  Tilskudd som ytes til etablering av fangdammer må nedskrives på saldoen.

  Vedlikehold, som kostnader til senere tømming og opprensking, av slike fangdammer kan fradragsføres direkte.

  Merverdiavgift

  Det er fradragsrett for merverdiavgift når fangdammen er til bruk i avgiftspliktig virksomhet, jf mval § 8-1.

  Regnskap

  Ved utgraving/etablering - avskrivbare fangdammer til bruk i avgiftspliktig virksomhet

  Konto Kontonavn Mva kode D/K
  1123 Vannanlegg og fangdammer, (saldogruppe H) 1 Debet
  Leverandørkonto Kredit

  Ved utgraving/etablering - ikke-avskrivbare fangdammer til bruk i avgiftspliktig virksomhet

  Konto Kontonavn Mva kode D/K
  1144 Vannanlegg og fangdammer, (ikke avskrivbare) 1 Debet
  Leverandørkonto Kredit

  Avskrivning av fangdammer

  Konto Kontonavn Mva kode D/K
  6005 Avskrivning grøfter og vannanlegg Debet
  1123 Vannanlegg og fangdammer, (saldogruppe H) (eventuelt egen konto for akkumulerte avskrivninger) Kredit

  Ved senere vedlikehold (tømming/opprensking) til bruk i avgiftspliktig virksomhet

  Konto Kontonavn Mva kode D/K
  6603 Vedlikehold av vannanlegg 1 Debet
  Leverandørkonto Kredit

  Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

  Fangdammer
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan