PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp - driftsutgifter

  Fartøy, skip, ferger og båter

  • D7000 Drivstoff transportmiddel 1
  • D7090 Annen kostnad transportmiddel 1
  • MVA1 - Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Det er som hovedregel fradragsrett for inngående merverdiavgift i avgiftspliktig virksomhet, jf. mval. § 8-1.

  Stikkord:

  • avgiftsfri omseting,
  • diesel,
  • dieselolje,
  • dieselutgifter,
  • drivstoff,
  • dykketjenester,
  • dykking,
  • fangstfartøy,
  • farkost,
  • fartøy,
  • ferje,
  • færing,
  • jolle,
  • katamaran,
  • krigsskip,
  • lasteskip,
  • lektere,
  • motorbåt,
  • motorseiler,
  • mudderprammer,
  • passasjertransport,
  • pram,
  • rederfirma,
  • rederi,
  • rederselskap,
  • seilbåt,
  • seilskip,
  • skip,
  • skipsrederi,
  • skolefartøy,
  • skoleskip,
  • skute,
  • slepebåt,
  • småbåt,
  • spesialfartøy,
  • tankskip,
  • yrkesbåt,
  • ferge,
  • sport,
  • ks,
  • selskap,
  • kjøp,
  Kjøp - driftsutgifter
  407 1376 98 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan