PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp, påkostning og vedlikehold (utgiftsføring)

  Fartøy, skip, ferger og båter

  • D6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr
  • MVA1 - Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Det er som hovedregel fradragsrett for inngående merverdiavgift i avgiftspliktig virksomhet, jf. mval. § 8-1.

  Ved bruk både privat og i næring skal inngående merverdiavgift fordeles forholdsmessig etter bruk, se mval. § 8-2 (1).

  Kjøp av selve motoren følger samme behandlingsmåte.

  Stikkord:

  • avgiftsfri omseting,
  • båtmotor,
  • dykketjenester,
  • dykking,
  • fangstfartøy,
  • farkost,
  • fartøy,
  • ferje,
  • fiskebåter,
  • fiskefartøy,
  • færing,
  • jolle,
  • katamaran,
  • krigsskip,
  • lasteskip,
  • lektere,
  • motor,
  • motorbåt,
  • motorseiler,
  • mudderprammer,
  • pram,
  • påhengsmotor,
  • rederfirma,
  • rederi,
  • rederselskap,
  • reservedeler,
  • seilbåt,
  • seilskip,
  • skip,
  • skipsrederi,
  • skolefartøy,
  • skoleskip,
  • skute,
  • slepebåt,
  • småbåt,
  • spesialfartøy,
  • tankskip,
  • yrkesbåt,
  • reparasjon,
  • ferge,
  • ks,
  • selskap,
  • kjøp,
  Kjøp, påkostning og vedlikehold (utgiftsføring)
  382 1307 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan