PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - avgiftsfrie tilknyttede varer og tjenester

  Fartøy, skip, ferger og båter

  • K3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri
  • K3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri
  • MVA5 - Mvafritt salg, 0%

  Merverdiavgift

  Gjelder fartøyer omtalt i mval. § 6-9 (1) og tjenester i siste omsetningsledd som har en direkte forbindelse med:

  • bygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold
  • driftsutstyr
  • varer som leveres i forbindelse med tjenesten

  jf. mval. § 6-9 (2).

  Avgiftsfritaket omfatter ikke utleie av arbeidskraft eller driftsmidler eller transport av varer eller driftsmidler mv. i forbindelse med arbeid på skipet. Her anses ikke tilknytningskravet som oppfylt.

  Fritaket er ikke avhengig av at arbeidet blir utført av et skipsbyggeri eller om arbeid på driftsutstyr utføres ombord.

  Det er kun varer som har direkte tilknytning til utføring av tjenesten som er avgiftsfrie.
  F.eks. er følgende avgiftspliktig:

  • etterleveringer av varer
  • vareleveranser fra andre næringsdrivende enn den som utfører tjenesten

  Eksempler på avgiftsfrie tjenester:

  • vask av fartøyets håndklær, duker og gardiner
  • arkitekttjenester og ingeniørtjenester
  • klassifikasjonstjenester utført ombord
  • tegnevirksomhet og skipsteknisk konsulentbistand

  Rene utviklingskostnader omfattes ikke av fritaket, mens installering og salg av ferdigutviklede systemer er avgiftsfrie.

  Stikkord:

  • avgiftsfri omseting,
  • bygging,
  • driftsutstyr,
  • fangstfartøy,
  • farkost,
  • fartøy,
  • ferge,
  • ferje,
  • færing,
  • jolle,
  • katamaran,
  • krigsskip,
  • lasteskip,
  • lasting,
  • lektere,
  • lossing,
  • motorbåt,
  • motorseiler,
  • mudderprammer,
  • ombygging,
  • pram,
  • rederfirma,
  • rederselskap,
  • reparasjon,
  • reservedeler,
  • seilbåt,
  • seilskip,
  • siste omsetningsledd,
  • skip,
  • skipsrederi,
  • skolefartøy,
  • skoleskip,
  • skute,
  • slepebåt,
  • sleping,
  • småbåt,
  • spesialfartøy,
  • tankskip,
  • vedlikehold,
  • yrkesbåt,
  • salg,
  • nye,
  • ks,
  • selskap,
  Salg - avgiftsfrie tilknyttede varer og tjenester
  390 1321 98 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan