PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - avgiftsfritt

  Fartøy, skip, ferger og båter

  • D3889 Motkonto balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler
  • K3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri
  • K3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg
  • MVA5 - Mvafritt salg, 0%

  Merverdiavgift

  Gjelder følgende fartøy jf. mval. § 6-9 (1):

  • fartøy på minst 15 meter til bruk for persontransport mot vederlag, varetransport, sleping, berging eller redning, isbryting eller fangstvirksomhet
  • spesialfartøy til bruk i petroleumsvirksomhet til havs
  • skolefartøy
  • fartøy på minst ti meter som anskaffes til Forsvaret
  • fartøy til bruk for forsking og værvarsling
  • fartøy på minst seks meter til bruk for yrkesmessig fiske

  Fritaket omfatter også driftsutstyr som leveres sammen med slike fartøy.

  Omsettes et avgiftsfritt fartøy gjennom et mellomledd som selv ikke skal bruke skipet, men selger videre til virksomhet for opprinnelig bruk, er salget avgiftsfritt.

  Unntak

  Det er fartøyets aktuelle bruk som er avgjørende i vurdering av avgiftsfritak.
  F.eks. vil ikke opphugging av fiskefartøy eller flytende hotell omfattes av fritaket.

  Stikkord:

  • avgiftsfri omseting,
  • berging,
  • fangstfartøy,
  • fangstvirksomhet,
  • farkost,
  • fartøy,
  • ferje,
  • fiskebåter,
  • fiskefartøy,
  • færing,
  • isbryting,
  • jolle,
  • katamaran,
  • krigsskip,
  • lasteskip,
  • lektere,
  • militærfartøy,
  • motorbåt,
  • motorseiler,
  • mudderprammer,
  • passasjerferger,
  • pram,
  • rederfirma,
  • rederselskap,
  • redning,
  • seilbåt,
  • seilskip,
  • skip,
  • skipsrederi,
  • skolefartøy,
  • skoleskip,
  • skute,
  • slepebåt,
  • sleping,
  • småbåt,
  • spesialfartøy,
  • tankskip,
  • taretrålere,
  • trålere,
  • yrkesbåt,
  • ferge,
  • salg,
  • tv,
  • ks,
  • selskap,
  • kost,
  367 1269 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan