PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - avgiftspliktig

  Fartøy, skip, ferger og båter

  • D3889 Motkonto balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler
  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
  • K3881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg
  • MVA3 - Utgående mva, 25%

  Definisjon

  Gjelder alle fartøy, skip, ferger og båter som ikke faller inn under definisjonen i mval. § 6-9 (1).

  Merverdiavgift

  Det skal som hovedregel beregnes mva. jf. mval. § 3-1.

  Stikkord:

  • avgiftsfri omseting,
  • fangstfartøy,
  • farkost,
  • fartøy,
  • ferje,
  • færing,
  • jolle,
  • katamaran,
  • krigsskip,
  • lasteskip,
  • lektere,
  • lystbåter,
  • lystfartøy,
  • motorbåt,
  • motorbåter,
  • motorseiler,
  • mudderprammer,
  • pram,
  • rederfirma,
  • rederselskap,
  • seilbåt,
  • seilskip,
  • skip,
  • skipsrederi,
  • skjærgårdsjeep,
  • skolefartøy,
  • skoleskip,
  • skute,
  • slepebåt,
  • småbåt,
  • småbåter,
  • småfartøy,
  • spesialfartøy,
  • tankskip,
  • taretråler,
  • yrkesbåt,
  • ferge,
  • salg,
  • ks,
  • selskap,
  390 1321 98 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan