PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - bergingstjenester

  Fartøy, skip, ferger og båter

  • K3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri
  • MVA5 - Mvafritt salg, 0%

  Definisjon

  Berging defineres i sjøloven (lov om sjøfarten av 24. juni 1994, § 441) som «enhver handling som har til formål å yte hjelp til et skip eller annen gjenstand som er forulykket eller i fare i et hvilket som helst farvann».

  Merverdiavgift

  Bergingstjenester av alle slags fartøy utført fra alle typer fartøy, ikke bare fra bergings- eller redningsfartøy, er fritatt fra merverdiavgift jf. mval. § 6-9 (3).

  Ytes det derimot assistanse (se definisjon over), er dette avgiftspliktig jf. mval § 8-1.

  Vurdering om det foreligger berging eller assistanse må vurderes for hvert enkelt tilfelle ut i fra graden av fare elementet. Et vesentlig kriterium er om det utbetales bergelønn.

  Sleping av fartøy er avgiftsfritt uansett type fartøy dersom dette blir utført i forbindelse med berging.

  Stikkord:

  • avgiftsfri omseting,
  • berging,
  • fangstfartøy,
  • farkost,
  • fartøy,
  • ferje,
  • forlis,
  • færing,
  • havari,
  • jolle,
  • katamaran,
  • krigsskip,
  • lasteskip,
  • lektere,
  • motorbåt,
  • motorseiler,
  • mudderprammer,
  • pram,
  • rederfirma,
  • rederselskap,
  • redningsfartøy,
  • redningsselskapet,
  • redningstjenester,
  • seilbåt,
  • seilskip,
  • skip,
  • skipsrederi,
  • skolefartøy,
  • skoleskip,
  • skute,
  • slepebåt,
  • småbåt,
  • spesialfartøy,
  • tankskip,
  • yrkesbåt,
  • ferge,
  • salg,
  • ks,
  • selskap,
  Salg - bergingstjenester
  382 1307 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan